Helena-Magdalenas Livsguide

          - för ditt livs högsta syfte! 

The Reconnection®

* Ditt liv uppgraderas hastigt

* Din intuition blir otroligt starkare

* Dolda talanger kommer fram

* Du får en starkare kontakt med jorden och blir mer jordad i dig själv

* Du kommer i starkare kontakt med dig själv än innan, du återkopplas med universum och allt som lever

* Du ser allt för vad det är i ett mycket större perspektiv

* Vissa fysiska kroppsproble kan försvinna och plötsliga svar och lösningar på problem dyker upp

* Du kommer att se på världen annorlunda och uppleva livet annorlunda och därför kunna släppa taget om det gamla

* Personlig utveckling på alla nivåer och även dem du inte visste fanns!

Det uppgraderar ditt personliga system på alla plan!

The Reconnection är till för dig som i kärlek vill återkopplas till det gudomliga och till ditt högre syfte, din livsväg! Det kav vara en omtumlande upplevelse. Om du har fått Reconnective Healing tidigare så kan återkopplingen bli lite mer balanserad.

Om du är redo för en stor förändring, ett kvantsprång i din personliga och andliga utveckling, rekommenderar jag dig varmt att göra The Reconnection.

Personer som har fått The Reconnections berättar att det känns som att de komit rakt in i sitt livs mening, att pusselbitarna faller på plats, och om en acceleration i synkronicitet (detta hänger i hop med attraktionslagen, den fungerar snabbare och bättre för dig efter Reconnective Healing och the Reconnection)

Jag känner en stor och ödmjuk tacksamhet att jag kommit i kontakt med dessa otroliga energier och att jag fått utbilda mig för Eric Pearl. 

Läs gärna Eric Pearls egen story om Reconnection 

Mer om The Reconnection 

Ursprungligen var meridianlinjerna, ibland kallade akupunkturlinjer, på våra kroppar sammanlänkade med det nätverk som omger vår planet och korsar varandra på erkända kraftpunkter som Machu Picchu och Sedona.

Dessa linjer fortsatte ut och kopplade ihop oss till ett ofantligt mycket större nätverk som knyter samman oss med hela Universum. Vid en tidpunkt blev vi frånkopplade från dessa linjer och vi förlorade fullkomligheten i vår inneboende länk till universum, vilket distanserade, avskärmade, oss från vår tidigare så snabba och expansiva evolution. Vi "förlorade" vår tillgång till de högre frekvenserna av energi från Universum. Våra kroppar har sitt eget nätverk av energier och punkter. Även om de bara är rester av vad de en gång var så fortsätter dessa linjer och punkter att tjäna som vår förbindelselänk med Universum.

En kanal, som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan det stora och det lilla, makrokosmos och mikrokosmos, Universum och mänskligheten. Men den kraftfulla länken, vi en gång hade, finns inte längre där. The Reconnection ger tillgång till "nya" axiatonala linjer som återkopplar oss på en mer kraftfull och utvecklad nivå, än någonsin tidigare. De axiatonala linjerna är en del av ett tidlöst nätverk av intelligens. Ett parallellt – dimensionellt system som drar grundläggande energi till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.Dessa linjer fungerar som en brygga till det Universella nätverket och genom The Reconnection aktiveras "nya" axiatonala linjer, det sker en återkoppling, därigenom tillåts förändring – bortom energi – av ljus och information och därigenom tillåts återkopplingen av DNA strängarna och återintegrationen av "strängar" (samtidigt förekommande – eller parallella – existensnivåer). Det sägs att vi tidigare hade 12 (!) DNA strängar, inte bara den dubbel helix vi har idag, och att med dessa återkopplade och aktiverade använde vi hela vår hjärnas kapacitet och var även sammankopplade med vårt urspung (Gud, Universum, Källan eller vad du vill kalla det). Någon gång i vår historia, för ca 300 000 år sedan (!), splittrades vårt DNA av någon anledning, och vi skiljdes därmed från vår storhet. Det är återuppbyggandet av dessa 12 DNA strängar och återtagandet av vår högsta potential som The Reconnection bidrar till.

Din investering är 333 euro, vilket är priset över hela världen.